Познаваме ли България?

Тестът е разработен специално за вас от Младежки център - Добрич !

;15=0 >340=>20
Created by ;15=0 >340=>20 Jun 2, 2020

Тест 2 - Северен Централен регион

1 / 10

1. В далечината се простира Балдуиновата кула. А крепостта се нарича..?