Познаваме ли България?

Тестът е разработен специално за вас от Младежки център - Добрич !

;15=0 >340=>20
Created by ;15=0 >340=>20 May 21, 2020

Тест 1 - Северозападен регион

1 / 10

  1. На снимката виждаме единственият изцяло запазен средновековен замък в България, играл едновременно роля на отбранително съоръжение и на владетелски замък. Кой е той?