?בחן את עצמך- כמה אתה יודע על האצ"ל

shilat
Created by shilat Oct 27, 2020

טריוויה- מחתרת האצ"ל

1 / 20

?מהם ראשי התיבות של האצ"ל

2 / 20

?מה היה שמה של יחידת המודיעין באצ"ל

3 / 20

?מי הקים את האצ"ל

4 / 20

?למי נועדה ירושלים על פי תוכנית החלוקה

5 / 20

מה היה שמה של השכונה ביפו שנכבשה על ידי האצ"ל

?ב-1948

6 / 20

?מדוע נקראה האוניה "אלטלנה" בשמה

7 / 20

? למה נקראו שתי מרגמות באצ"ל יתומות

8 / 20

?מי פיקד על הקרב לשחרור יפו

9 / 20

למי היה מיועד הנשק שהובל ברכבת
?הנשק

10 / 20

?למה שימשו פלוגות הכותל

11 / 20

? מדוע כבש האצ"ל את ראש העין

12 / 20

?מה הייתה שיטת הקרב של האצ"ל במערכה על יפו

13 / 20

?על שם מי קרוי מוזיאון האצ"ל בתש"ח

14 / 20

?האם היו נשים במחתרת

15 / 20

?איך האצ"ל השיג נשק

16 / 20

?לפי אילו גבולות מצוירת המפה המופיעה בסמל האצ"ל

17 / 20

אילו יישובים עברים קדומים מוזכרים
?ב"תגר", המנון האצ"ל

18 / 20

?מה כונה "אף על פי"

19 / 20

לאן הגלו הבריטים את אסירי האצ"ל
?ולח"י

20 / 20

?מה היה תפקידו של ארגון אצ"י

20
Questions left