1 / 14

איזה זמר מפורסם שיתף פעולה עם ליעד

שהם בכתיבת ספרו ״עד מפתח״?