1 / 11

השיעה הפכה לזרם המרכזי באוכלוסיית איראן בתקופת