Qui és aquesta alumna?

Quin professor és?

Quina professora és?

Qui és aquesta alumna?