האם אתה מכיר את חיים ויצמן

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
Created by מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל Mar 29, 2020
1 / 10

מה היה שמו הקודם של מכון ויצמן למדע?

2 / 10

השפות הרבות בהן שלט ויצמן פתחו עבורו דלתות רבות,
כמה שפות ידע?

3 / 10

מה משותף לד"ר חיים ויצמן ולאיש בתמונה?

4 / 10

מהו דגם המכונית הנשיאותית הראשונה?

5 / 10

לפי איזה מסמך מכירה בריטניה בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל?

6 / 10

על שמו של ד"ר חיים ויצמן מעל ל-200 פטנטים, אילו מן הבאים רשום על שמו?

7 / 10

באיזה חודש ושנה הושבע חיים ויצמן לנשיאה הראשון של מדינת ישראל?

8 / 10

כיצד כינו תושבי רחובות את בית ויצמן?

9 / 10

בראש איזה ארגון ציבורי עמדה ד"ר
ורה ויצמן?

10 / 10

בבית ויצמן ניצב פסל סוס עתיק.
בן כמה הסוס המופיע בתמונה?

10
Questions left