1 / 10

Яка літера є найбільш уживаною в українській абетці? На цю ж літеру починається найбільша кількість слів.