1 / 10

באיזה מהמשחים הבאים לא נשבר שיא ישראלי בתשפ"ב?