Mennyire biztonságos gyereknek lenni a Te szervezetednél?

A kérdőív anonim és ingyenes. A valós eredményhez fontos, hogy minden kérdésre őszintén válaszolj, hiszen így kaphatsz reális képet az intézmény jelenlegi helyzetéről, ez adhat valós alapot a további teendőkhöz.

A kérdőívet az egyik legnagyobb nemzetközi gyermekvédelmi szervezet ajánlásai alapján állítottuk össze: https://www.keepingchildrensafe.global/

Hintalovon Alapítvány
Created by Hintalovon Alapítvány Sep 9, 2020
1 / 22

Van a szervezetnél olyan dokumentum, amely a gyerekekkel szembeni bántalmazás megelőzését és kezelését segíti?

2 / 22

Világosan érthetők a szervezeti dokumentumok mindenki számára (pl. házirend gyereknyelven, plakátok és közérthető tájékoztatók)?

3 / 22

Könnyen tájékozódhat bárki a gyerekek védelmét biztosító szabályokról a szervezet honlapján vagy más nyilvános felületein?

4 / 22

A szervezetnél dolgozó felnőttek tudják pontosan, hogy milyen jogszabályok és szervezeten belüli előírások vonatkoznak rájuk, és ismerik ezeknek a tartalmát?

5 / 22

A szervezetnél dolgozó felnőttek naprakészen tudják, hogy milyen jogszabályok és szervezeten belüli előírások vonatkoznak rájuk (pl. kinek és hogyan jelezhetnek akkor, ha felmerül bennük bennük a gyermekbántalmazás gyanúja)?

6 / 22

Van bármilyen aktív és szoros együttműködés a gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel (pl. gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ)?

7 / 22

Vonatkoznak egyértelmű iránymutatások és szabályok arra, hogy a felnőttek hogyan beszélhetnek és viselkedhetnek a gyerekekkel?

8 / 22

A szervezetnél dolgozó felnőttek tudják, hogy a gyerekeknek milyen alapvető jogaik vannak?

9 / 22

Szoktatok beszélgetni a gyerekekkel a jogaikról és kötelezettségeikről?

10 / 22

Van a szervezetnél egy olyan személy/csoport, akihez a gyerekek védelmével és biztonságával kapcsolatos kérdésekkel lehet fordulni?

11 / 22

Tudják pontosan a gyerekek, hogy kihez és hogyan fordulhatnak akkor, ha rosszul vagy veszélyben érzik magukat?

12 / 22

Van olyan személy/csoport, aki felelős a gyerekeket védő szabályok érvényesüléséért és a gyermekbántalmazással kapcsolatos esetek kezeléséért?

13 / 22

Tudják a gyerekek név nélkül is jelezni valakinek, ha rosszul vagy veszélyben érzik magukat?

14 / 22

Tudja mindegyik felnőtt, hogy mit kell csinálnia akkor, ha azt tapasztalja, vagy arról értesül, hogy egy kollégája nem megfelelően viselkedik, vagy bánt egy gyereket?

15 / 22

A szervezetnél átláthatóak és egyértelműek a gyerekbántalmazással kapcsolatos esetek kezelésének lépései és dokumentációja?

16 / 22

Egyértelműek a következmények arra vonatkozóan, ha valaki bánt egy gyereket?

17 / 22

Volt már olyan, gyerekekkel kapcsolatos eset a szervezetnél, amelyet nem tudtatok megfelelően kezelni, megoldani?

18 / 22

Volt már arra példa, hogy egy gyerek az őt ért bántalmazások miatt ment el a szervezettől?

19 / 22

Van arra vonatkozó iránymutatás, hogy mit kell csinálni akkor, ha valaki azt gyanítja vagy tapasztalja, hogy egy gyereket valamilyen sérelem ért a szervezet „falain kívül” (pl. otthon vagy az online térben)?

20 / 22

Közzétesz a szervezet nyilvános felületein olyan fényképet vagy tartalmat, amit a gyerekek nem szeretnének, vagy bármilyen szempontból negatív hatása lenne rájuk nézve?

21 / 22

A szervezet döntéseiben odafigyel a gyerekek véleményére, hiszen ők tudják leginkább, hogy mire van szükségük.

22 / 22

Új kollégák, partnerek és önkéntesek kiválasztása során fontosak a gyermekvédelmi szempontok. Többféleképpen bizonyosodunk meg arról, hogy a jelentkező felnőtt mellett biztonságban vannak a gyerekek.

22
Questions left