Un Joc de Sants

Posarem a prova els teus coneixements en hagiografia!. Si voleu fer arribar els vostres comentaris, gromabatlle@gmail.com.

Guillem Roma i Batlle
Created by Guillem Roma i Batlle May 12, 2020

Quin sant o santa sóc?

1 / 15