შეამოწმეთ რამდენად კარგად იცნობთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სიმბოლიკას

News Agency GHN
Created by News Agency GHN May 26, 2020
1 / 12

როდის გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა?