האם אתם מכירים את החפצים שהשתמשו בהם פעם

מועצה לשימור אתרים
Created by מועצה לשימור אתרים Mar 31, 2020

חפצים של פעם

1 / 25

כלי זה נקרא פלס. למה הוא משמש