אתר הפרדסנות ע"ש מנקוב - מסע בזמן לשנת 1904

בפאתי רחובות ליד מכון ויצמן, בין עצי הדר, נמצא אתר הפרדסנות ע"ש זלמן מינקוב, איש העלייה הראשונה שבשנת 1904 נטע את הפרדס הראשון ברחובות. פרדס מינקוב הוא אחד האתרים החשובים והמעניינים בתולדות ההתיישבות בארץ ומספר את סיפורה של הציונות בארץ ישראל ואת סיפור מפעל הפרדסנות בארץ ישראל כולה.

amalya zeevi
Created by amalya zeevi Mar 30, 2020
1 / 10

באיזו שנה הוקם פרדס מינקוב?

2 / 10

איזה עץ פורח בתמונה?

3 / 10

איזה פירות גדלים בפרדס?

4 / 10

למה שמשה הבריכה?

5 / 10

מי מאנשי העלייה השנייה עבד בפרדס מינקוב?

6 / 10

מה ראשי התיבות של תפוז?

7 / 10

אילו סוגי עצים ניתן למצוא באתר הפרדסנות?

8 / 10

מדוע עצי הפרדס ננטעו במרחק?

9 / 10

זהו את המבנה

10 / 10

לצד איזו דרך היסטורית נמצא השער כניסה לפרדס?

10
Questions left